Thông báo: SALE LỚN THÁNG 6 [Chi tiết]

Giỏ hàng

0 sản phẩm

Quản lý tài chính cá nhân

Cũng trong phần Tài chính ( Trang cá nhân → Tài chính ). Bạn có thể dễ dàng theo dõi được tài chính trên hệ thống của chúng tôi.

  • Tổng tiền nạp đã duyệt
  • Tống tiền đơn hàng đã mua
  • Tiền hàng chưa về
  • Tổng tiền hàng chưa mua
  • Khách được cọc: ( tùy thuộc vào cấp độ Vip mà bạn cọc bao nhiêu phần trăm, ví dụ Vip0 cọc 80% tiền đơn hàng.
  • Tiền phải nạp: VND (Số tiền khách được sử dụng)

Trong đó :

Công nợ = Tổng đơn hàng  - ( Tổng tiền nạp + Tổng tiền khiếu nại)

Công nợ của bạn chỉ được phép bằng 50% số tiền hàng chưa về

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi số tiền đơn hàng, tiền vận chuyển hay tiền khiếu nại cho từng đơn hàng.