Thông báo: THÔNG BÁO TĂNG TỶ GIÁ [Chi tiết]

Giỏ hàng

0 sản phẩm

THAY ĐÔI PVC HN 33K/1KG - SG 48K/1KG

Từ ngaỳ 15-3 CNP cập nhật phí VC như Sau: - Chuyển Thương: HN 33K/1KG SG: 48K/1KG - Chuyển Nhanh : HN 40K/1KG SG: 55K/1KG Hang chuyển nhanh cam kết thời gian vận chuyển 2 ngày về HN, 3 ngày về SG kêt từ ngày Vc. Nếu không đúng chúng tôi sẽ tính theo phí vận chuyển thường!