Thông báo: SALE LỚN THÁNG 6 [Chi tiết]

Giỏ hàng

0 sản phẩm

XOÁ DỮ LIỆU ĐƠN HÀNG TRƯỚC 30/6/2020

Kính gửi quý khách hàng!

           Hiện tại lượng đơn hàng trên hệ thống quá nhiều,  lưu  giữ các đơn từ 2013 đến nay nên nhằm mục đích cho hệ thống chạy nhanh hơn, chúng tôi CNPORDER đành phải xoá bỏ vĩnh viễn dữ liệu các đơn hàng từ  30/6/2020 trở về trước ! Nên bằng thông báo này chúng tôi thông báo với toàn bộ quý khách hàng để có thể sao lưu các đơn hàng cần thiết của mình trước đó ! Còn các đơn hàng từ 1/7/2020 đến nay CNPORDER sẽ giữ nguyên ! Quá trình xoá dữ liệu sẽ  bắt đầu tiến hành ngày 18/3/2023

          - Các dữ liệu cũ trước 30/6/2020 sẽ bị xóa vĩnh viễn không thể không phục lại ( đơn hàng từ 2013 đến 30/6/2020 sẽ bị xóa ) 

          CNPORDER xin trân trọng thông báo để quý khách hàng nắm được và sao lưu kịp thời !

         Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này!

BAN QUẢN TRỊ CNPORDER!