Thông báo: Cập nhật tình hình hàng hóa giao tại Kho Trung Quốc [Chi tiết]

Giỏ hàng

0 sản phẩm

Cập nhật tình hình hàng hóa giao tại Kho Trung Quốc

Kính gửi quý khách hàng!
    CNP ORDER xin cập nhật tình hình hàng hóa giao tại Kho Trung Quốc như sau:
    Hôm nay ngày 25/6/2020 kho Hà Nội đã nhận đủ hàng 22/6/202 giao tại Kho Trung Quốc, và kho Sài Gòn đã nhận đủ hàng 19/6/2020 giao tại Kho Trung Quốc! quý khách liên hệ các kho để lấy hàng!
  Mặc dù tình  trạng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CNP ORDER cố gắng hết sức cho hàng hóa  nhanh nhất có thể đến tay quý khách hàng!
  Cám ơn quý khách đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng CNP ORDER